"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Pro Hospic na Svatém Kopečku jsou příspěvky měst a obcí důležitou součástí rozpočtu

Pro Hospic na Svatém Kopečku jsou příspěvky měst a obcí důležitou součástí rozpočtu

Myšlenka hospicového hnutí vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Hospic na Svatém Kopečku, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, se jako nestátní sociálně-zdravotnické zařízení snaží tuto myšlenku denně naplňovat v praxi při poskytování komplexní péče se zajištěním bio-psycho-socio-spirituálních potřeb všem, u nichž kurativní medicína vyčerpala všechny prostředky vedoucí k jejich vyléčení. Jedná se tedy v první řadě o léčbu bolesti s cílem dosáhnout co nejvyšší kvality života klientů hospice i jejich blízkých.

K realizaci výše uvedené myšlenky je však nutné adekvátní finanční zajištění. Platby zdravotních pojišťoven nejsou zdaleka schopny pokrýt celkové provozní náklady hospice (pokryjí cca 50 %). Velmi důležitou součástí rozpočtu je finanční podpora měst a obcí. Díky ní můžeme našim klientům zpříjemnit pobyt v hospici, provést nutné nákupy vybavení, nebo drobné opravy budovy. Tato podpora nám pomáhá zkvalitnit péči o naše nemocné a umírající klienty.

V letošním roce (2016) na provoz Hospice na Svatém Kopečku přispělo také statutární město Prostějov, a to částkou ve výši 30 000 Kč. Za tyto finanční prostředky jsme částečně uhradili spotřebu plynu a elektrické energie. Měst a obcí, které pravidelně přispívají na provoz hospice je mnohem více a všechny jsou uvedeny ve výročních zprávách; ty jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Všem patří náš upřímný dík!