"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Chcete-li požádat o přijetí, je vždy nutné doručit všechny tyto řádně vyplněné formuláře:

Není-li žadatel schopen podpisu, přiložte i tento vyplněný formulář:

 

 

Formuláře ve formátu .doc:

Lze doplnit (nepovinné):

Další informace k pobytu:

Ostatní dokumenty:

 

Výběrové řízení:

Zadávací dokumentace k předmětné zakázce "Dodávka signalizačního zařízení sestra-pacient pro Hospic na Sv. Kopečku".
Projekt: Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče (registrační číslo CH.10/1/033) financovaný z MZ ČR z Programu Švýcarsko-české spolupráce
Termín prohlídky na místě: 30. 8. 2016 od 9:00
Termín podání nabídek: 5. 9. 2016 do 10:00 hodin

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.