"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Benefiční koncert

Pozvánka-jpg

Místo: Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku
Termín: 18. 8. 2018
Kategorie: Benefiční akce