"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Mikuláš potěšil klienty

Mikuláš potěšil klienty

I v hospici je občas veselo. Například když naše klienty přišel navštívit Mikuláš s čertem a andělem. Potěšili je svou přítomností, milým slovem a na závěr jim předali balíček s něčím dobrým na zub. Zaměstnancům, kteří se na této akci podíleli, děkujeme.