Od 1. ledna 2023 poskytuje Hospic na Svatém Kopečku domácí zdravotní a mobilní hospicovou péči
6. ledna 2023 Články

Od 1. ledna 2023 poskytuje Hospic na Svatém Kopečku domácí zdravotní a mobilní hospicovou péči

Po dvaceti letech rozvoje lůžkové péče začal Hospic na Svatém Kopečku poskytovat také zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí. Od Nového roku totiž převzal dvě terénní služby dříve poskytované Charitou Olomouc.

„Úvahy nad sloučením charitních zdravotních služeb pro pacienty s těžkým onemocněním a v závěru života jsme s Charitou Olomouc vedli již delší dobu a nakonec jsme tuto změnu naplánovali na 1. ledna 2023“, uvedla ředitelka Hospice na Sv. Kopečku Ing. Marta Šťastná. Již dříve obě služby vzájemně spolupracovaly a dokonce sdílely některé pracovníky. Přechod terénních služeb pod lůžkový hospic tak znamenal jen další logický krok ve vzájemné spolupráci.

Zatímco domácí zdravotní péči zajišťují charitní sestřičky jen v Olomouci a přilehlých obcích, mobilní specializovaná hospicová péče je rozsáhlý projekt tvořený třemi pracovišti – Olomouc, Šumperk a Zábřeh, ze kterých lékaři, sestry a další personál vyjíždí až do okruhu třiceti kilometrů, případně i dále. Hospicová péče Caritas v Olomouckém kraji, jak se tento rozsáhlý projekt nazývá, vznikl před čtyřmi lety a za tu dobu již doprovázel 535 pacientů v jejich domácím prostředí. Domácí hospic však nepečuje jen o pacienty, ale je velkou oporou také pro pečující rodinné příslušníky, a to i po úmrtí pacienta.

Domácí hospicová péče je lékařská odbornost a přijetím do péče paliativní lékař řídí veškerou zdravotní péči u pacienta. K tomu patří pravidelné vizity lékařů i návštěvy sester u pacienta a 24hodinová pohotovost jak sester, tak lékařů. Domácí hospic však navíc zajišťuje pomoc a poradenství v oblasti sociální, pastorační a psychologické. „Jsem velmi ráda, že od počátku máme na všech pracovištích stabilní tým zkušených lékařů, kteří se věnují pacientům opravdu obětavě a i v náročných obdobích covidu jsme nikdy naši péči neomezovali“, sdělila vedoucí obou terénních služeb Mgr. Leona Martinková.

VIDEO - HOSPICOVÁ SLUŽBA CARITAS

Alenka Míla pac. Ošetřovatelská S MUDr. Březinou Z terénu Zábřeh tým