"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Poděkování a přání všeho Dobrého

Vánoce 2018Všem příznivcům Hospice na Svatém Kopečku děkujeme za projevenou podporu v letošním roce a přejeme klidné a pokojné prožití vánočních svátků a v novém roce hojnost Božího požehnání!