"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Podpořte nás

Učinit tak můžete těmito způsoby:

  1. Přispěním finanční hotovostí do pokladničky umístěné v hospici
  2. Přispěním finanční hotovostí v pokladně hospice; obdržíte pokladní doklad a potvrzení o převzetí daru
  3. Převodem finančních prostředků na účet č. 43-6322140257/0100

Za Vaši podporu Vám upřímně děkujeme!