"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Punč pro Hospic na Svatém Kopečku

Punč pro Hospic na Svatém Kopečku

Dne 6. prosince 2018 se uskuteční benefiční prodej předvánočního punče, jehož výtěžek bude použit na podporu Hospice na Svatém Kopečku. Prodej punče bude realizován v prodejním stánku spolku Dobré místo pro život, který dlouhodobě podporuje neziskové organizace působící v sociální oblasti.

Stánek je umístěn na Horním náměstí v Olomouci na rohu ulic Opletalovy a Ostružnické. Patronát nad prodejem pro hospic převzal, stejně jako v letech minulých, Rotary klub Olomouc-City, jež Hospic na Svatém Kopečku podporuje již několik let. V letošním roce se k patronátu a prodeji punče pro hospic přidali také zaměstnanci ERSTE Premier, ČS a. s.

Tímto Vás srdečně zveme na předvánoční punč, který Vás zahřeje hned dvakrát, a to jak při požití v tomto chladném období, tak při myšlence, že jste udělali něco dobrého pro ty nejpotřebnější.