"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Punč pro hospic

Punč pro hospic

Dne 7. prosince 2016 se uskuteční prodej předvánočního punče, jehož výtěžek bude použit na podporu Hospice na Svatém Kopečku. Prodej punče bude realizován v prodejním stánku občanského sdružení Dobré místo pro život, které podporuje neziskové organizace působící v sociální oblasti.

Stánek je umístěn na Horním náměstí v Olomouci vedle měšťanského domu U Zlatého jelena; roh Horního a Dolního náměstí. Patronát nad prodejem pro hospic převzal, stejně jako v loňském roce, Rotary klub Olomouc-City, jež Hospic na Svatém Kopečku podporuje již několik let. Tímto Vás srdečně zveme na předvánoční punč, který Vás zahřeje hned dvakrát, a to jak při požití v tomto chladném období, tak při myšlence, že jste udělali něco dobrého pro ty nejpotřebnější.