Rehabilitační ošetřovatelství v hospici
25. února 2021 Články

Rehabilitační ošetřovatelství v hospici

Hospic na Svatém Kopečku se neustále snaží vylepšovat své sužby klientům i jejich rodinám. Rádi bychom Vám představili naši novinku, rehabilitační ošetřovatelství, kterou nám pomáhá realizovat Nadace ČEZ.

Díky pomoci Nadace ČEZ jsme dostali možnost zaměstnat fyzioterapeutku, která se zabývá rehabilitačním ošetřovatelstvím. Dochází k nám pravidelně několikrát týdně a věnuje se klientům dle jejich potřeb.

Velká část klientů hospice je buď ležících, nebo mají sníženou mobilitu a bez pomoci personálu se nedokáží pohybovat. Ošetřovatelská rehabilitace pomáhá při zlepšení péče o tyto klienty, prevenci tvorby proleženin, ochabování svalů a s nimi spojených dalších problémů formou pasivního cvičení a polohování. Ošetřovatelská rehabilitace klientům pomáhá i po psychické stránce, pokud dokáží sami udělat pár kroků, najíst se, napít, podat si věc ze stolečku bez nutnosti přivolat si někoho na pomoc, cítí se lépe. V případě návratu klienta do vlastního sociálního prostředí pak tyto drobné pokroky mohou alespoň trochu usnadnit péči rodině. Ošetřovatelská rehabilitace může pomoci i se správným dýcháním, či technikou vykašlávání.

Věříme, že tato nová služba povede ke zkvalitnění péče o klienty Hospice na Svatém Kopečku.