Výjimky a pokyny pro návštěvy Hospice na Svatém Kopečku
4. prosince 2020 Články

Výjimky a pokyny pro návštěvy Hospice na Svatém Kopečku

Na základě jednání vlády ze dne 30. 11. 2020 došli k rozšíření výjimek pro návštěvy v pobytových sociálních službách.

S ohledem na ochranu klientů a zaměstnanců hospice dochází k regulaci návštěv:

Od soboty 5. 12. 2020

 • Musí být všechny návštěvy klientů vybaveny novým respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Respirátor je nutno používat po celou dobu návštěvy.
 • V případně nutnosti je možno si respirátor zakoupit na recepci.

Od pondělka 7. 12. 2020

 • Bude spuštěn rezervační systém pro návštěvy klientů v Hospici na Svatém Kopečku.
 • Rezervovat návštěvu bude možné od neděle 6. 12. 2020 a v dalších dnech od 14 hodin tel. čísle 585 100 039.
 • Před návštěvou je možné rezervovat max. 2 termíny návštěv.
 • Návštěvy budou probíhat v době od 14:00 do 17:00.
 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas.
 • Délka návštěvy je maximálně dvě hodiny.
 • Návštěvy u klientů v bariérovém režimu nebo COVID+ klientů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.

Výjimky ze zákazu návštěv v Hospici na Svatém Kopečku na základě usnesení vlády

 • osoby, které se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2,
  a to s negativním výsledkem,
 • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

Možnosti testování

 • POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR vyšetření, je možné si nechat udělat na odběrových místech, u dalších poskytovatelů zdravotních služeb, včetně laboratoří.
 • V případě potřeby hospic zajistí POC testování v rámci předem dohodnutého termínu návštěv. O zájmu se testovat musí být personál předem informován.
 • POC testování v hospici provádí pouze zdravotnický personál.
 • Provedení testu je zdarma.
 • Podmínkou realizace POC testování je vyplnění a podepsání čestného prohlášení.
 • Pracovníci provádějící testování zajišťují běžnou péči o klienty, prosíme návštěvy o trpělivost.
 • Vyhodnocení výsledku trvá cca 15 minut. Testovaná osoba se do výsledku testu zdržuje pouze na vymezeném místě.
 • V případě pozitivního testu nebude návštěva povolena. Sestra sdělí dotyčnému doporučení pro další postup. Stejný postup platí i v případě návštěvy, která má symptomy respiračního onemocnění.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat tyto pravidla:

 • Při vstupu do budovy si budou návštěvy dezinfikovat ruce.
 • U návštěv jsou nadále na recepci měřeny teploty (nevpuštěni – 37 °C a více).
 • Návštěvy se zdržují pouze na místě kde má návštěva probíhat.
 • V případě nedodržování opatření budou návštěvy v zájmu ochrany klientů a zaměstnanců vyzváni. k ukončení návštěvy.

 

Při zhoršení zdravotního stavu u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocněni, povoluje mimořádné návštěvy sloužící lékař v hospici. Testování v tomto případě dle pokynů MZČR není nutné, pokud osoba nevykazuje symptomy nákazy. Návštěva používá nový respirátor a dodržuje ostatní pravidla pro návštěvy.