"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Výtěžek z prodeje punče pro hospic

Výtěžek z prodeje punče pro hospic

Jak jsme již avizovali, dne 6. prosince 2018 se uskutečnil prodej předvánočního punče, jehož výtěžek bude použit na podporu Hospice na Svatém Kopečku.

Benefiční prodej punče, při němž se letos pro hospic vybralo 47 549 Kč, byl opět realizován v prodejním stánku spolku Dobré místo pro život, který celou akci zaštítil.

Patronát nad prodejem již tradičně převzal Rotary klub Olomouc-City, který k prodeji poskytl vynikající Rotary punč vyrobený z dobrého červeného vína a domácího koření. Zkrátka nepřišly ani děti, pro které měli Rotariáni punč z kvalitního ovoce. K zakousnutí prodávající připravili chutné pomazánky s chlebem a kuchařky z hospice napekly výtečné šneky s náplní a preclíky.

V letošním roce se k patronátu a prodeji punče pro hospic přidali zaměstnanci ERSTE Premier, ČS a. s. Ti k prodeji punče přidali další dva velmi významné a pro konečnou sumu, která bude hospici věnována, podstatné benefity. Jednak zřídili na webových stránkách své nadace odkaz, kde je možné až do 31. 12. 2018 na hospic přispět, a také se zavázali, že výše uvedenou finanční částku zdvojnásobí.

Kdo nestihl punč a chtěl by podpořit Hospic na Svatém Kopečku, může tak tedy učinit do konce letošního roku na webové adrese:  https://www.darujme.cz/projekt/1201321#informace

Prodej letošního punče se opět podařil. Na stánku panovala, jako obvykle, dobrá a uvolněná nálada, kterou někteří prodávající kořenili humornými historkami a vtipy, jež bavily i kolemjdoucí.

Velmi si vážíme podpory a bezvadné spolupráce uvedených společností a chtěli bychom tímto srdečně poděkovat jak jejich členům či zaměstnancům, tak zaměstnancům Hospice na Svatém Kopečku, kteří se na prodeji punče jakkoli podíleli. Současně děkujeme všem návštěvníkům stánku, kteří požitím tohoto lahodného moku podpořili činnost Hospice na Svatém Kopečku.

DSCN2823DSCN2825DSCN2841