"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

          Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého hospice. Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, přičemž odměnou je jim radost a uspokojení z pocitu užitečnosti, nikoliv finanční ohodnocení.

          I když se budeme maximálně snažit, nemůžeme být všude a rozhodně se nemůžeme plně věnovat každému nemocnému tak, jak si zaslouží. Právě zde je prostor pro dobrovolníky. Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, plně stačí, když bude nemocnému přítelem, bude jej respektovat a mít jej rád. Zároveň však musí zachovat mlčenlivost o všech údajích, o kterých se dozví.

          Základním předpokladem pro působení jako dobrovolník je především orientace na druhé, schopnost empatie, tolerance, respektování klientova přání a také schopnost umět komunikovat i naslouchat. Specifikem dobrovolné činnosti v hospici je také setkání se se smrtí, ať už přímo či nepřímo. Je třeba být tedy vyrovnán s konečností života, mít u sebe vyřešenou tuto dnes často tabuizovanou otázku a počítat s tím, že každé setkání s nemocným může být poslední.

Činnosti, které naši dobrovolníci nabízí:

  • Rozhovory (trpělivé naslouchání, rozptýlení, pochopení, tiché společenství…)
  • Hraní společenských her
  • Četba knih, novin nebo časopisů
  • Modlitba s nemocnými nebo u nemocných, projeví-li zájem
  • Zpěv, hra na hudební nástroj
  • Vyjížďky s nemocnými na vozíku po okolí hospice, společenských prostorách nebo na terasu
  • Drobné nákupy atd.

          Je možné pomáhat při získávání finančních prostředků nebo také v rámci dobrovolnictví nabídnout kadeřnické služby, zalévání květin na terase apod. Záleží na každém člověku, co umí a co může pro nemocné či hospic udělat.

          Dobrovolníci se pravidelně účastní supervize, což je skupinové sezení vedené odborníkem (supervizorem), na kterém mohou ventilovat svoje pocity při výkonu dobrovolnictví, vzájemně si vyměňovat své zkušenosti, řešit problémy, které se při jejich práci vyskytnou aj. Práce s umírajícími je totiž psychicky náročná a vyčerpávající. Pravidelná supervize je pak důležitá pro psychickou pohodu dobrovolníka, bez které by jen těžko mohl pomáhat druhým.

          V rozmezí let 2007 – 2012 jsme spolupracovali s Dobrovolnickým centrem ADRA Prostějov. Od roku 2013 jsme navázali spolupráci s Maltézskou pomocí, o. p. s. v Olomouci.

Zájemci o dobrovolnictví v hospici, kontaktujte:
Maltézskou pomoc o. p. s.
Centrum Olomouc
Wurmova 7, PO BOX 179
771 11 Olomouc
email: olomouc@maltezskapomoc.cz
tel: 736 620 804 

Nebyly nalezeny žádné články.