Pro klienty

O klienty hospice se stará multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sestřiček, ošetřovatelek/pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovnic, pastorační asistentky, nutriční terapeutky

Poslání hospice:

Odlehčovací služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Cíle:
  • Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek převzetím péče o člověka se sníženou soběstačností.
  • Poskytnout uživateli po dobu pobytu v hospici nezbytnou péči se zaměřením na dosahování kvality života prostřednictvím uspokojování jeho bio-psycho-socio-spirituálních potřeb.
  • Vytváření podmínek pro zachování přirozených sociálních vazeb uživatele i po dobu pobytu v hospici, což následně ulehčuje jeho návrat do přirozeného domácího prostředí.
  • Podpora uživatele v udržení stávajících schopností.
Zásady:
  • Respektování důstojnosti uživatele (zachováváním intimity při provádění hygieny, oslovováním apod.)
  • Otevřenost (poskytování kvalitní péče bez ohledu na závažnost stavu uživatele)
  • Odbornost personálu (poskytování služby dle principů paliativní péče)
  • Týmovost (spolupráce všech profesí multidisciplinárního týmu v péči o uživatele)  

Hospic poskytuje odlehčovací službu neomezeně po dobu 24 hod. denně.

V budově hospice je pro uživatele připraveno celkem 24 barevně vymalovaných pokojů ve třech nadzemních podlažích. Většina pokojů je jednolůžkových, aby bylo zajištěno soukromí uživatelů. Výzdoba na pokojích se uživatelům individuálně přizpůsobuje dle jejich požadavků a možností hospice. Celý objekt je bezbariérový.

Uživatelům jsou k dispozici tyto pomůcky: pomocný zvedák při koupání imzobilního uživatele, kardiacká křesla, chodítka různé velikosti a tvaru dle potřeby a schopností uživatele, polohovací pomůcky.

Podrobné informace o poskytování služeb a úprava vzájemných vztahů mezi uživateli a personálem, a tím tak napomoci k vytvoření příjemného prostředí pro uživatele a jejich blízké, je zakotvena ve vnitřním předpisu Hospice na Svatém Kopečku "Domácí řád".

 

Vyúčtování za odlehčovací pobytovou službu vystavuje v pracovní dny,

v době 9:00 - 11:30, 12:00 - 15:00 hod.  Ing. Mgr. Pavla Losenická, DiS.