HOSPICOVÁ PÉČE CARITAS

Domácí hospicová péče je určena pacientům s vážným onemocněním, u nichž již byla ukončena léčba a kteří si přejí strávit závěr života DOMA. Od přijetí do domácího hospice řídí veškerou zdravotní péči odborní lékaři hospicové péče. Lékaři i sestry jsou 24hodin dostupní na pohotovostním telefonu. Domácí hospicová péče nezahrnuje jen lékařskou a ošetřovatelskou péči, ale též sociální, psychologickou a duchovní. Jsme oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu. Péče je bezplatná.

K přijetí pacienta do péče je nezbytné, aby pacient souhlasil s domácí hospicovou péčí a měl zajištěnou 24hodinovou pomoc jiné osoby – rodinného příslušníka či blízké osoby (mohou se střídat).

Jak postupovat při podání žádosti o Hospicovou péči Caritas:

  • vyplňte žádost - viz níže (žádost vyplní ošetřující lékař)
  • připravte si lékařské zprávy/propouštěcí zprávu z nemocnice

odborný garant a vedoucí lékař pracovitě Olomouc: MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
vedoucí lékařka pracoviště Zábřeh a Šumperk: MUDr. Květuše Kratochvílová

kontaktujte nás v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC (pro oblast Olomouc, Konice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Prostějov, Šternberk):
Řepčínská 2/39, Olomouc | +420 603 250 302 | DOMAolomouc@hospickopecek.charita.cz

PRACOVIŠTĚ ZÁBŘEH:
Žižkova 15, Zábřeh | +420 736 765 145 |DOMAzabreh@ hospickopecek.charita.cz

PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK:
Rooseveltova 3264/16, Šumperk | +420 777 674 703 | DOMAsumperk@ hospickopecek.charita.cz

SLUŽBA BYLA DO 31. 12. 2022 POSKYTOVÁNA CHARITOU OLOMOUC.

VIDEO - HOSPICOVÁ PÉČE CARITAS

Žádost o přijetí pacienta
Informovaný souhlas pacienta
Dotazník spokojenosti hospicová služba
Leták hospicová péče