Odborná paliativní ambulance

Komu je služba určena

Odborná paliativní ambulance je zaměřena na léčbu pacientů, kterým byla naordinována paliativní péče a jejichž zdravotní stav a další okolnosti jim umožňují setrvání ve vlastním sociálním prostředí. Tuto kategorii pacientů je možno rozdělit na dvě skupiny.

Pacienty, kteří jsou schopni dopravit se sami či za pomoci blízkých do ambulance v Hospici na Svatém Kopečku. V ambulanci působí lékař a všeobecná sestra.

Druhou skupinu tvoří pacienti, kteří jsou ležící a dopravovat se do ambulance je pro ně velmi obtížné nebo dokonce nemožné. Tito pacienti jsou většinou v péči agentur domácí péče a potřebují zajistit odbornou lékařskou péči, kterou jim zajišťuje lékař ambulance přímo ve vlastním sociálním prostředí. V poskytování služeb této skupině pacientů úzce spolupracujeme s agenturami domácí péče.

Prostřednictvím této domácí zdravotní služby je péče o pacienty v konečném stadiu nemoci zajištěna zdravotními sestrami, které poskytují odborné výkony v domácím prostředí pacienta na základě indikace lékaře. Spolupracují také s pečovatelskou službou a sociálními pracovníky. Cílem služby je poskytnout kvalitní odbornou péči umírajícím, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a osamocením. Společnými silami je podporována rodina ve snaze umožnit svému blízkému zemřít důstojně v domácím prostředí v blízkosti své rodiny a přátel. Domácí zdravotní služba je zajišťována denně, včetně víkendů a svátků.

Služba momentálně působí na území okresu Olomouc.

Kontakt

Telefon: 585 100 060        Mobil: 734 786 430

Ordinační doba

Provozní doba ambulance je každý pátek od 10.00 do 12.00 hodin

 

Vchod do ambulanceAmbulance