"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Informace o službě

 

Odborná paliativní ambulance je zaměřena na léčbu pacientů, kterým byla naordinována paliativní péče a jejichž zdravotní stav a další okolnosti jim umožňují setrvání ve vlastním sociálním prostředí. Tuto kategorii pacientů je možno rozdělit na dvě skupiny.

Pacienty, kteří jsou schopni dopravit se sami či za pomoci blízkých do ambulance v Hospici na Svatém Kopečku. V ambulanci působí lékař a všeobecná sestra.

Provozní doba ambulance je každý pátek od 10.00 do 14.00 hodin. 

Telefon: 585 100 060

Mobil: 734 786 430

 

Druhou skupinu tvoří pacienti, kteří jsou ležící a dopravovat se do ambulance je pro ně velmi obtížné nebo dokonce nemožné. Tito pacienti jsou většinou v péči agentur domácí péče a potřebují zajistit odbornou lékařskou péči, kterou jim zajišťuje lékař ambulance přímo ve vlastním sociálním prostředí. V poskytování služeb této skupině pacientů úzce spolupracujeme s uvedenými agenturami domácí péče. Služba je poskytována 7 dní v týdnu 24 hodin denně; večerní a noční služby, víkendy, svátky a pohotovostní služby zejména u terminálních pacientů.

Služba momentálně působí na území okresu Olomouc.