"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

VÍME AKTUÁLNĚ!

Týnecký masopust 2017 podpoří hospic

Týnecký masopust 2017 podpoří hospic

Masopust proběhne v sobotu 25. února 2017 od 12:00 hod. v zámecké zahradě a stodole ve Velkém Týnci. Vstup zdarma. Na místě budou k ochutnání a zakoupení zabíjačkové pochoutky. Výtěžek z akce bude věnován fotbalovému oddílu benjamínků TJ Sokol Velký Týnec a Hospici na Svatém Kopečku. Podrobnosti jsou uvedeny v letáku.

Modlitební setkání na hromnice

Modlitební setkání na hromnice

Našim klientům neleží na srdci jen vlastní zdraví, ale myslí také na své nejbližší, kteří je v hospici doprovází. Ve čtvrtek 2. února 2017 se někteří z nich sešli společně s duchovní asistentkou Mgr. Libuší Calábkovou ke společné modlitbě. V hospicové kapli Sv. Ducha každý z nich zapálil svíčku a přednesl svou přímluvu za sebe, své blízké a mnohé další, kteří potřebují, aby na ně někdo pamatoval.

Mikuláš potěšil klienty

Mikuláš potěšil klienty

I v hospici je občas veselo. Například když naše klienty přišel navštívit Mikuláš s čertem a andělem. Potěšili je svou přítomností, milým slovem a na závěr jim předali balíček s něčím dobrým na zub. Zaměstnancům, kteří se na této akci podíleli, děkujeme.

Punč pro hospic

Punč pro hospic

Dne 7. prosince 2016 se uskuteční prodej předvánočního punče, jehož výtěžek bude použit na podporu Hospice na Svatém Kopečku. Prodej punče bude realizován v prodejním stánku občanského sdružení Dobré místo pro život, které podporuje neziskové organizace působící v sociální oblasti.

Pro Hospic na Svatém Kopečku jsou příspěvky měst a obcí důležitou součástí rozpočtu

Pro Hospic na Svatém Kopečku jsou příspěvky měst a obcí důležitou součástí rozpočtu

Myšlenka hospicového hnutí vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Hospic na Svatém Kopečku, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, se jako nestátní sociálně-zdravotnické zařízení snaží tuto myšlenku denně naplňovat v praxi při poskytování komplexní péče se zajištěním bio-psycho-socio-spirituálních potřeb všem, u nichž kurativní medicína vyčerpala všechny prostředky vedoucí k jejich vyléčení. Jedná se tedy v první řadě o léčbu bolesti s cílem dosáhnout co nejvyšší kvality života klientů hospice i jejich blízkých.