Pro zájemce

 

IČ služby: 9004092

Žádosti příjímáme nepřetržitě, po jejich schválení vedoucím lékařem hospice, se termín přijetí domlouvá individuálně se sociální pracovnicí.

Chcete-li požádat o přijetí do odlehčovací pobytové služby v Hospici na Svatém Kopečku, je vždy nutné vyplnit a doručit všechny tři  formuláře v záložce "Žádosti
o přijetí"
(Žádost o přijetí, Vyjádření lékaře - žádost, Vstupní dotazník)

Není-li žadatel schopen podpisu, přiložte prosím ještě navíc i tento vyplněný formulář: Potvrzení ošetřujícího lékaře

Řádně vyplněné a podepsané formuláře můžete odevzdat osobně přímo sociální pracovnici Mgr. Martině Ležákové, DiS., v pracovní dny od 8:00 do 14:45 hod. nebo na recepci Hospice na Sv. Kopečku, od pondělí do neděle, v době
od 8:00 do 19:00 hod. Formuláře můžete také zaslat e-mailem na martina.lezakova@hospickopecek.charita.cz nebo info@hospickopecek.charita.cz. Originály pošlete souběžně poštou nebo je doručte později po domluvě se sociální pracovnicí. V den přijetí je s klientem sepisována Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby.

 

Komu je služba určenaKlientka

Cílová skupina:
Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění.

Jsou to osoby v jakémkoliv věku v terminálním nebo preterminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, kdy není v silách rodiny či jiných osob zajistit těmto nemocným po přechodnou dobu odpovídající péči.

Služba není určena osobám, jejichž chování by z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Není možné v rámci odlehčovací služby zajistit pro tyto osoby zvláštní režim, aby jim byla poskytnuta dostatečná péče. Služba z tohoto důvodu není poskytována např. osobám s Alzheimerovou chorobou, s výjimkou těch v posledním stádiu nemoci.

Odlehčovací pobytová služba je hrazená služba. Aktuální ceník služeb naleznete zde.
Před nástupem k pobytu si prosím přečtěte seznam věcí potřebných k nástupu.
Dopravní dostupnost:

Návštěvníci se mohou do hospice dostat z Olomouce vlastní dopravou nebo městskou hromadnou dopravou (dále jen MHD), která je převážně zajištěna bezbariérovými autobusy. Jedná se o linku č. 11 vypravovanou z hlavního vlakového nádraží města Olomouce nebo linku č. 111 (rychlospoj) jezdící taktéž z nádraží v období cca od začátku dubna do konce září. Cestu z hlavního autobusového nádraží na vlakové je nutno provést jakoukoliv jinou linkou MHD (tramvaj č. 4, autobusová linka č. 12, 14, 15, 19 nebo 25).

Cena základní přestupní jízdenky na 40 min. v pracovní dny a 60 min. v ostatní dny je 14 Kč. Jízdenku je možno zakoupit také přímo u řidiče v ceně 20 Kč. Jízdenku je nutno orazit. Cesta trvá cca 17 min. Hospic je vzdálen od autobusové zastávky „Svatý Kopeček, bazilika“ cca 3 min. pěší chůze směrem ke kostelu. Hospic je žlutá rohová budova po levé straně hned naproti stánkům. Cesta je označena informační cedulí.

Parkovat je možné přímo před vstupem do hospice, je ale nutné si z recepce vyzvednout kartu „návštěva hospice“. Tuto kartu musí řidič umístit do auta na viditelné místo, jelikož pro ostatní je do prostor před hospicem zákaz vjezdu.