Domácí zdravotní péče

Služba je určena pacientům s omezenou pohyblivostí nebo sníženou soběstačností způsobenou věkem, nemocí, úrazem a též pacientům v konečném stádiu nemoci, kdy je již léčba neúčinná.

Cílem služby je podpora zdraví a soběstačnosti, zmírnění obtíží či podpora v závěru života. Nejčastěji se jedná o tyto zdravotní výkony:

  • odběry
  • převazy ran
  • aplikace injekcí a podávání léků
  • péče o močové katetry a stomie
  • ošetřovatelskou rehabilitaci aj.

Domácí zdravotní péči poskytují všeobecné sestry v domácnostech pacientů ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou. Služba je bezplatná.

Služba je poskytována v dosahu MHD Olomouc kvalifikovanými zdravotními sestrami na základě doporučení ošetřujícího lékaře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Kontaktujte nás:

Mgr. Kateřina Pospíšilová - vrchní sestra
+420 604 227 976
+420 736 764 925
katerina.pospisilova@hospickopecek.charita.cz

Sídlo domácí zdravotní péče: Řepčínská 2/39, Olomouc

SLUŽBA BYLA DO 31. 12. 2022 POSKYTOVÁNA CHARITOU OLOMOUC.

Leták domácí péče