Jak požádat o přijetí

Jak požádat o přijetí

Chcete-li požádat o přijetí do Hospice na Svatém Kopečku, je vždy nutné vyplnit a doručit všechny tři formuláře:

  1. Žádost o přijetí – žadatelem je umisťovaná osoba, která žádost také podepíše (v případě, že tato osoba není schopna podpisu, je nutné navíc přiložit podepsaný a orazítkovaný formulář Potvrzení ošetřujícího lékaře)
  2. Vyjádření lékaře – formulář vyplní lékař (praktický lékař, onkolog nebo současný ošetřující lékař v případě, že je žadatel momentálně ve zdravotnickém zařízení) + je nezbytné přiložit nejnovější lékařskou zprávu (např. předběžnou propouštěcí zprávu, zprávu z poslední hospitalizace apod.)
  3. Vstupní dotazník – vyplní žadatel nebo jeho rodina

Doručení do hospice

Všechny řádně vyplněné formuláře včetně lékařské zprávy je třeba doručit do hospice. Lze je zaslat naskenované elektronicky (na e-mail níže, originály dodat později) nebo dovézt osobně do hospice (kdykoliv do 19 hod. vč. víkendů) či poslat poštou.

Termín nástupu do hospice

Kapacita hospice obvykle není zcela naplněna. Žádosti přijímáme neustále.

Při doložení všech formulářů je možné přijetí do hospice zpravidla během několika dnů (mimo víkendy a svátky). Žádost lze také podat dopředu, i když chce ještě rodina pečovat doma. V případě potřeby přijetí již pak není nutné zatěžovat se administrativou, která již může být vyřízena a přijetí je rychlejší. Žadatele z domu přijímáme přednostně.

Není Vám něco jasné nebo máte doplňující dotaz? Obraťte se na sociální pracovnici:

Mgr. Martina Ležáková

tel. 739 352 131

martina.lezakova@hospickopecek.charita.cz

info@hospickopecek.charita.cz