Švýcarské fondy

Program švýcarsko-české spolupráce

 

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE                                             SWISS_Cntrb_LOGO_upravene     002350_MZCR

 

V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce budovy Hospice na Svatém Kopečku v rámci realizace sub-projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu „Zdraví“, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Hlavním cílem sub-projektu byla rekonstrukce a modernizace Hospice na Svatém Kopečku, zaměřená na rozšíření a zkvalitnění prostorových kapacit a vybavení. Celý projekt byl zaměřen zejména na posílení a rozšíření komplexní poskytované paliativní péče v souladu se standardy, normami a doporučením Evropské asociace pro paliativní péči a České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Předkládaný sub-projekt byl realizován ve dvou rovinách: v investiční a neinvestiční. Všechny dílčí aktivity sub-projektu pak tyto dvě roviny propojily v jeden celek, který byl zaměřený na vytvoření kvalitního a moderního zázemí pro klienty hospice a jejich rodiny nebo jejich blízké, se kterými prožívají poslední část svého života. Komplexní program péče a celý sub-projekt byl zaměřen na modernizaci a rozšíření hospice, na intenzivnější práci s rodinnými příslušníky a komunitou, ze které klient přichází, po dobu pobytu v hospici i po jejich odchodu. Pro tyto účely bylo velmi důležité a potřebné vybudování v zrekonstruovaném objektu nových prostor pro rodinné příslušníky nebo blízké, nových prostor pro setkávání klientů s rodinami a ošetřujícím personálem, nových prostor pro poskytování poradenství a pomoci rodinám a pozůstalým, prostor pro kompenzační pomůcky určené našim klientům a prostor pro kontinuální vzdělávání všech pracovníků hospice.

V rámci udržitelnosti bylo plynule navázáno na realizaci sub-projektu. Díky realizaci tohoto sub-projektu došlo k posílení a rozšíření komplexní poskytované paliativní péče v souladu se standardy, normami a doporučením. Modernizovaná budova i veškeré pořízené vybavení je i v době udržitelnosti v majetku Hospice na Svatém Kopečku, který ji aktivně využívá pro potřeby paliativní péče. Zdravotní sestry při své činnosti využívají získané vědomosti z realizovaného vzdělávání v rámci projektu. Veškeré cíle a výstupy projektu byly v rámci realizace naplněny a v současné době, v době udržitelnosti, jsou nadále udržovány.