Žádost k přijetí

Chcete-li požádat o přijetí do Hospice na Svatém Kopečku, je vždy nutné vyplnit a doručit všechny tři formuláře:

  1. "Žádost o přijetí" – žadatelem je umisťovaná osoba, která žádost také podepíše (v případě, že tato osoba není schopna podpisu, je nutné navíc přiložit vyplněný, podepsaný a orazítkovaný formulář "Potvrzení ošetřujícího lékaře")
  2. "Vyjádření lékaře" – vyplní lékař (praktický lékař, onkolog nebo současný ošetřující lékař v případě, že je žadatel momentálně ve zdravotnickém zařízení) + je nezbytné přiložit nejnovější lékařskou zprávu (např. předběžnou propouštěcí zprávu, zprávu z poslední hospitalizace apod.)
  3. "Vstupní dotazník" – vyplní žadatel nebo jeho rodina

Všechny řádně vyplněné a podepsané dokumenty je třeba doručit do hospice (osobně, poštou, faxem, e-mailem, popř. datovou schránkou). V případě elektronického podání je nutné zajistit dodatečné doručení originálů všech výše zmíněných dokumentů.