Paliativní ambulance

Lékař: MUDr. Martina Kirchnerová Ph.D.

Zdravotní sestra: Roman Kolbasa

 Pro koho je paliativní ambulance určena

Paliativní ambulance je určena pro nemocné, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.

Co nabízíme
 • Nabízíme řešení nepříjemných projevů choroby, zejména bolesti, dušnosti, nechutenství, úzkosti, nevolnost a zvracení, deprese či delirium.
 • Ambulance nabízí vypracování postupu budoucí péče, s ohledem na přání pacienta, případně rodiny.
 • Je vhodné navrhnout postup pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.)
 • Pomůžeme zajistit návaznou péči ve spolupráci s agenturami domácí zdravotní péče a s lůžkovými a domácími hospici.
 • Lékař ambulance může s ohledem na předchozí postupy předepsat léky dle možnosti formou e-receptu.
 • Lékař ambulance nabízí konzultace také praktickým lékařům či kolegům jiných specializací.
Jak využít služeb paliativní ambulance
 • Ambulantní vyšetření lékařem je nutno předem dohodnout na tel. čísle 732 198 943 v pracovní dny v době od 9 do 14 hodin.
 • Můžete nás kontaktovat e-mailem: roman.kolbasa@hospickopecek.charita.cz
 • Adresa ambulance: Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček.
 • Ordinační hodiny paliativní ambulance jsou v pátek od 10 do 14 hodin.
 • Je možné objednat vyšetření lékařem formou návštěvní služby v domácím prostředí pacienta.
Další důležité informace
 • K vyšetření je vhodné doporučení jiného lékaře. Všechny informace o zdravotním stavu a dosavadním průběhu léčby jsou velmi důležité.
 • Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Z vyšetření paliativním lékařem bude vyhotovena lékařská zpráva.
 • Služba je dostupná pro pacienty z okresu Olomouc.

 

Vchod do ambulanceAmbulance