"...spěchejme milovat lidi,

protože rychle odcházejí!"

Jan Twardowski

"Miluj svého bližního jako sám sebe"

(Mt 22, 39)

Adventní koncert v hospici

Adventní koncert v hospici

Krásný koncert s netradičními hudebními nástroji si mohli v předvánočním týdnu poslechnout jak klienti, tak zaměstnanci Hospice na Svatém Kopečku.

V úterý 18. prosince 2018 přišli naše klienty potěšit žáci ze ZŠ Svatoplukova v Olomouci. Pod vedením pana asistenta Ing. Jiřího Ondrušáka zazpívali přítomným klientům i zaměstnancům hospice známé i méně známé koledy. Zaujali také použitím netradičních nástrojů, které zapojili do svého představení. Kromě kytary to byly např. boomwhackery, koši, kartálek nebo deštný sloup.

Žáci jsou součástí tzv. Svaté jedenáctky, školní kapely, která působí při ZŠ a jejíž jméno vzniklo z názvu ulice Svato-plukova a čísla 11 (orientační číslo školy). Pět přítomných zástupců kapely jsou žáky šesté a sedmé třídy.

Velmi oceňujeme, že děti jsou vedeny i k tomu, aby dokázali přinést radost nemocným lidem, kteří v těchto dnech nemohou být doma. Jejich citlivost vůči těmto nemocným se projevila i spontánním darováním drobných do hospicové pokladničky.

Jejich návštěva udělala všem velkou radost a naplnila je pozitivní energií. Těšíme se na případnou další spolupráci.

imageIMG_20181218_101940IMG_20181218_105715IMG_20181218_113150