Návštěvy v hospici při druhém stupni pohotovosti
30. září 2020 Články

Návštěvy v hospici při druhém stupni pohotovosti

Návštěvy v hospici jsou možné pouze za podmínek důsledného dodržování těchto opatření.

 • Je doporučeno realizovat návštěvy jenom ve venkovních prostorách s ohledem na počasí.
 • Návštěvy budou probíhat v době od 13:30 do 17:00.
 • Výše uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocněni, kdy výjimky povoluje sloužící lékař v hospici.
 • Pokud probíhá návštěva na pokojích je nutné větrání a dezinfekce rukou.
 • U návštěv jsou nadále na recepci měřeny teploty (nevpuštěni – 37 °C a více).
 • Každá osoba navštěvující uživatele je na recepci dotazována na symptomy onemocněni COVID-19 formou dotazníku.
 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas. Ostatní zájemci o návštěvu u téhož uživatele čekají mimo hospic.
 • Návštěvy musí mít po celou dobu v návštěvy v hospici roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy se zdržují pouze na místě kde má návštěva probíhat – určuje personál hospice.
 • Na dvoulůžkovém pokoji se při návštěvách použije zástěna.
 • Rodiny a známí klientů mají možnost využít videohovory.
 • Doporučení pro klienty – neopouštět zařízení (vycházky, nákupy apod.)
 • V platnosti zůstávají předchozí opatření k návštěvám ze dne 19. 5. 2020.
 • Při porušení těchto opatření můžete být vyzváni k ukončení návštěvy.

V Olomouci dne 29. 9. 2020     

                                                                                                                           Ing. Marta Šťastná                                                                                                                            Ředitelka Hospice na Svatém Kopečku

Informace pro návštěvy Čestné prohlášení pro návštěvy hospice