Podmínky návštěv v hospici
20. ledna 2021 Články

Podmínky návštěv v hospici

Od pondělka 19. 4. 2021 bude možné navštívit své blízké v Hospici na Svatém Kopečku za těchto podmínek:  
                                                         

 • Návštěvu je nutné si dopředu zarezervovat.
 • Návštěvy budou probíhat v době od 14:00 do 17:00 hodin.
 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas.
 • Délka návštěvy je maximálně dvě hodiny.
 • Návštěva, která má symptomy respiračního onemocnění nebude povolena.
 • Zároveň zůstává v platnosti nutnost mít max. 48 hodin staré testování od začátku návštěvy.
 • Do rezervačního systému lze zapsat pouze návštěvy, které splňují obě předchozí podmínky.
 • Všechny návštěvy klientů musí být vybaveny novým respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Respirátor je nutno používat po celou dobu návštěvy.
 • V případně nutnosti je možno si respirátor zakoupit na recepci.
 • Děti od dvou do patnácti let věku, mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. U starších dětí upřednostňujeme respirátor.
 • Děti do dvou let věku ochranný prostředek dýchacích cest mít nemusí.

Testování v hospici

 • Podmínkou realizace POC testování v hospici je vyplnění a podepsání čestného prohlášení.
 • Testování zdarma /úhrada ze ZP/ v hospici nebo na jiném testovacím místě je možné nejvýše jedenkrát za 3 dny.
 • V případě, že tuto skutečnost nebude návštěva respektovat, nebude hospici test z pojišťovny uhrazen.
 • Pracovníci provádějící testování zajišťují běžnou péči o klienty, prosíme návštěvy o trpělivost.
 • Vyhodnocení výsledku trvá cca 15 minut. Testovaná osoba se do výsledku testu zdržuje pouze na vymezeném místě.
 • V případě pozitivního testu nebude návštěva povolena. Testovaná osoba je povinna o pozitivním výsledku POC testu neprodleně informovat svého ošetřujícího lékaře a ihned opustit prostory hospice.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat tyto pravidla:

 • Při vstupu do budovy si budou návštěvy dezinfikovat ruce.
 • U návštěv jsou nadále na recepci měřeny teploty (nevpuštěni – 37 °C a více).
 • Návštěvy se zdržují pouze na místě kde má návštěva probíhat.
 • V případě nedodržování opatření budou návštěvy v zájmu ochrany klientů a zaměstnanců vyzváni k ukončení návštěvy.

 

Při zhoršení zdravotního stavu u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocněni, povoluje mimořádné návštěvy zdravotní sestra nebo sloužící lékař v hospici.