Podmínky návštěv v hospici
20. ledna 2021 Články

Podmínky návštěv v hospici

Podmínky návštěv jsou upraveny mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 7. 2021, s platností od 9. 7. 2021.  
                                                         

 • Návštěvu je nutné si dopředu zarezervovat na recepci hospice (tel: 585 319 754).
 • Návštěvy budou probíhat v době od 14:00 do 17:00 hodin.
 • Upřednostňujeme konání návštěv na terase hospice.
 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas, děti do 15-ti let se nepočítají.
 • Délka návštěvy je maximálně dvě hodiny.
 • Návštěva, která má symptomy respiračního onemocnění nebude povolena.
 • Všechny návštěvy klientů musí být vybaveny novým respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a musí být používán po celou dobu trvání návštěvy. Respirátor je možno zakoupit na recepci hospice.
 • Děti od dvou do patnácti let věku, mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. U starších dětí upřednostňujeme respirátor.
 • Děti do dvou let věku ochranný prostředek dýchacích cest mít nemusí.
 • Návštěvy uživatelů lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

Podmínka podrobení se POC testu se nevztahuje na osoby které:

 • absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování a:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního testu SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele, nebo
 • absolvovaly ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá potvrzením školy.
 • Pro návštěvy uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění není nezbytné ani jedno z výše uvedeného. V těchto případech lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat tyto pravidla:

 • Při vstupu do budovy si budou návštěvy dezinfikovat ruce.
 • U návštěv jsou nadále na recepci měřeny teploty (nevpuštěni – 37 °C a více).
 • Návštěvy se zdržují pouze na místě kde má návštěva probíhat, nebo na terase hospice.
 • V případě nedodržování opatření budou návštěvy v zájmu ochrany klientů a zaměstnanců vyzváni k ukončení návštěvy.

 Při zhoršení zdravotního stavu u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocněni, povoluje mimořádné návštěvy zdravotní sestra nebo sloužící lékař v hospici.